Bravo! Tomu říkáme bleskový sběr kontaktů

30. ledna 2017

Od začátku provozu Mobilního rozhlasu říkáme, že aktivita města nebo obce při sbírání kontaktů je přímo úměrná úspěšnosti tohoto sběru. Dnes bychom Vám ale rádi představili město, která je zářnou ukázkou toho, jak probíhá úspěšný sběr kontaktů. Město Duchcov poprvé aktivovalo službu Mobilní rozhlas 1. 11. 2016. Dnes 25. 1. 2017 (tedy po necelých třech měsících využívání Mobilního rozhlasu) dosáhlo pokrytí téměř 8 % města, což je cca 700 kontaktů z 8 406 obyvatel.

Toto číslo není konečné, Duchcov stále pracuje na tom, aby občanům registraci do služby připomínal při každé příležitosti. Přesto je to úctyhodný počet kontaktů na město velikosti Duchcova. Je třeba si totiž uvědomit, cílem není pokrýt 100 % obyvatel, ale 100 % domácností. Předpokládáme, že každá domácnost má průměrně 3 členy, takže pokrytí domácností už v tuto chvíli dosahuje kolem 30 %.

Zeptali jsme se paní inženýrky Kounovské, tajemnice města Duchcov, jak se městu podařilo, za tak krátký čas, nasbírat tolik kontaktů. V tomto článku Vám přinášíme odpovědi.banner obecný

 

  1. Proč jste se rozhodli pro službu Mobilní rozhlas a na jaké účely ji plánujete využívat?

Dosud nám v Duchcově chyběl nějaký informační komunikační kanál, kterým bychom mohli občany města bezprostředně informovat o důležitých záležitostech. Služba Mobilní rozhlas nám v tom velice pomohla a od ledna 2017 jsme ji začali aktivně využívat zejména za účelem rozeslání informací o přerušených dodávkách energií či stavu ovzduší. Naším cílem je, aby se informace dostala do každé domácnosti ve městě.

  1. Jste velmi aktivní při sběru kontaktů. Co bylo motivací pro tuto aktivitu?

Pokud má mít služba Mobilní rozhlas smysl, jak pro město, tak pro občany je nutné, aby se do systému zapojilo co nejvíce občanů. Zároveň jsme chtěli předcházet stížnostem právě např. na přerušené dodávky vody či elektrické energie nejen od občanů, ale i podnikatelů, kteří v Duchcově nabízejí své služby (kadeřnictví, obchody apod.).Mobilni_rozhlas_v10_pro_tisk

  1. Co se Vám při sběru kontaktů osvědčilo nejvíce? Využili jste námi připravených materiálů?

Při sběru kontaktů se nám nejvíce osvědčily tištěné informační letáky s registračním ústřižkem, které jsme si upravili dle svých potřeb z vašeho připraveného materiálu. Mladší generace využila možnosti elektronické registrace prostřednictvím webových stránek města.

  1. Kolik lidí na sběru kontaktů spolupracovalo? Jak Vám pomohli?

Do sběru kontaktů byli zapojeni téměř všichni zaměstnanci města. Sběr probíhal několika směry. Zaměstnanci města informovali o zahájení služby Mobilní rozhlas své rodinné příslušníky a přátele. Dále byla služba nabízena prostřednictvím zaměstnanců města v organizačních složkách, tzn. v muzeu, knihovně, informačním centru, kulturní centru a v kině. V kině zároveň běžela upoutávka na plátně před každým promítáním. Dále byly informační letáčky s registračním útržkem předány prostřednictvím našich mateřských a základních škol dětem, které je předaly svým rodičům a zároveň měli rodiče možnost vyplněný registrační ústřižek vrátit prostřednictvím dětí zpět škole.

vyplneny-ustrizek-registracniho-letaku

Pro šíření informace byly dále využity úřední desky ve městě, plakátovací plochy, webové stránky města a samozřejmě informační oddělení městského úřadu. Vedení města o Mobilním rozhlase dále informovalo při příležitosti některých městských akcí. Dále jsme využili radniční zpravodaj Duchcovské noviny, který je zdarma dodávám do každé domácnosti ve městě. V prvním čísle vyšla základní informace o službě Mobilní rozhlas a v druhém již bližší informace o tom, jakým způsobem bude služba používána, jaké informace a jakou formou budou občanům rozesílány. U textů nechyběl registrační ústřižek.

  1. Jak občané reagovali na novou službu a na Vaši žádost o jejich kontakty?

Vzhledem k celkem vysokému číslu přes 600 registrovaných občanů v prvním měsíci bych řekla, že reakce je kladná a doufám, že jsou občané spokojeni.

1024px-Sčítání_lidu,_předání_archů

  1. Plánujete i v budoucnu aktivně registrovat další občany nebo tomu necháte volný průběh?

Registrace občanů je samozřejmě stále otevřená. Zatím jí necháme volný průběh. V další vlně bychom chtěli přímo zacílit lokality, kde je registrováno nepatrné množství občanů tak, že informační letáčky dáme občanům prostřednictví městské doručovatelky přímo do poštovních schránek.

  1. Jak jste zatím spokojeni se službou Mobilní rozhlas a jeho klientskou podporou?

Se službou Mobilní rozhlas a jeho klientskou podporou jsme spokojeni.


Související

Kontaktujte nás!