S MUNIPOLIS jsou data v bezpečí

Máme certifikaci ISO 27001

MUNIPOLIS je držitelem certifikátu ISO/IEC 27001:2022 pro vývoj, provoz a pronájem informačních a komunikačních systémů. Tím deklarujeme vysokou vyspělost řízení informační bezpečnosti.

Zkrátka: všechna data jsou u nás v naprostém bezpečí.

Certifikát ke stažení:

Bezpečnost informací

Máme efektivní systém řízení informační bezpečnosti, který pomáhá chránit důvěrné informace a data před neoprávněným přístupem, poškozením nebo ztrátou.

Zajištění ochrany dat

Fungují u nás procesy a opatření vedoucí ke spolehlivé ochraně důvěrných dat.

Dodržování předpisů a regulací

Provozujeme svou činnost v souladu s mnoha mezinárodními standardy a regulacemi v oblasti informační bezpečnosti.

Minimalizace rizik

Správně identifikujeme a řídíme informační bezpečnostní rizika, čímž minimalizujeme pravděpodobnost možných hrozeb.

Kontinuita služeb

Dostatečně zajišťujeme kontinuitu podnikání, čímž zaručujeme poskytování služeb i v případě výpadku nebo havárie.

Zvýšená transparentnost a odpovědnost

Máme dokumentované postupy a procesy týkající se informační bezpečnosti.

Kontaktujte nás!