Ekonomický magazín: Mobilní Rozhlas pomáhá hledat ukradené auto či zaběnutného psa

20. října 2018

Mobilní rozhlas, nejrozšířenější český nástroj pro chytrou obecní komunikaci, zřizuje nově stálý post krizového dispečera. Ten bude v první fázi ve spolupráci se samosprávami odbavovat podněty veřejnosti, generované aplikací Zlepšeme Česko i dalšími projekty pro občanskou participaci.

Důležitý krok umožní rychleji reagovat na situace ohrožující zdraví či majetek a předpřipraví službu na spolupráci s bezpečnostními složkami. Tvůrci Mobilního rozhlasu svoji novinku představili na strategickém cvičení hasičských sborů a specialistů na vyhledávání ztracených osob v Jeseníkách.

Všechny občanské podněty, které Mobilní rozhlas přijímá, již dnes prochází manuální kontrolou operátora. Ten vyhodnocuje jejich relevanci a případně upravuje u nich obsažené informace, aby se podnět dostal k zodpovědné osobě. Mezi podněty se však stále častěji objevují například informace o ukradených dopravních prostředcích či jiném majetku, zaběhlých zvířatech či dokonce ztracených osobách. Tyto podněty již vyžadují zásah proškoleného pracovníka, který jejich řešení zkoordinuje s patřičnými složkami. Právě proto vznikl nový post, který bude obsazen dispečerem se zkušenostmi s prací u složek integrovaného záchranného systému a krizovou intervencí.

„Nikdy v historii jsme neměli příležitost tak rychle a přesně předávat důležité informace mezi jednotlivými institucemi. Síla participativních aplikací, jako je ‘Zlepšeme Česko’ v kombinaci s chytrou infrastrukturou Mobilního rozhlasu, tkví v možnosti rychle získat informace přímo z místa dění a okamžitě aktivizovat všechny, kteří se mohou podílet na řešení problému včetně bezpečnostních a záchranných složek či široké veřejnosti. Ať už se jedná o ztraceného seniora, dítě v nebezpečí nebo třeba ukradené auto,“ zmiňuje Ondřej Švrček, autor Mobilního rozhlasu.

Podle Švrčka se blíží doba, kdy budou podněty s dokumentací, zasílané bezpečnostním složkám přes smartphone, stejně běžné jako telefonáty na tísňovou linku. I proto nyní zahajuje Švrčkův tým jednání o úpravě systému pro tyto situace. „Nebavíme se pouze o policii, strážnících nebo hasičích, ale třeba také armádě, kde náš systém může fungovat například pro aktivizaci záloh nebo koordinaci při živelných katastrofách,“ zakončuje Švrček. „Technologicky jsme připravení, takže plnou integraci si dokáži představit do roku 2020, pokud potrvá zájem ze strany státu.“

Mobilní rozhlas využívá více než 450 obcí o celkovém počtu čtvrt milionu obyvatel a jedná se tak o nejrozšířenější nástroj pro chytrou obecní komunikaci. Zlepšeme Česko je pak celorepubliková občanská iniciativa předních osobností chytrého obecního řízení, která cílí na širokou veřejnost. Spojuje projekty Zmapuj.To a Ukliďme Česko Miroslava Kubáska, Mobilní rozhlas Ondřeje Švrčka a Lepší místo Petra Steklého. Založena byla v roce 2018 a jejím cílem je vytvořit celonárodní univerzální platformu pro občanskou participaci a řešení komunálních problémů.

Přejít na článek


Související

Kontaktujte nás!