Fámy o Mobilním Rozhlasu a návod, jak poznat realitu

5. listopadu 2021

Konkurenční boj je občas někdy velice ostrý. A dokud se bojuje kvalitou služeb a výhodami pro zákazníky, je to v pořádku. Problém však nastává ve chvíli, kdy se vás protivníci snaží porazit zbraněmi, proti kterým se bojuje o poznání hůř – polopravdami, manipulací nebo rovnou lží.
Proto jsme pro vás připravili tento základní návod, jak poznat nejrozšířenější lži a nepravdy kolující o Mobilním Rozhlasu a sami si udělali obrázek, nakolik se liší od skutečnosti.
Slyšeli jste o Mobilním Rozhlasu informaci, která zněla nepravdivě anebo si ji jen chcete ověřit? Dejte nám vědět na krotitelemytu@mobilnirzozhlas.cz 

Obecné

Mobilní Rozhlas tvrdí, že ho využívá celá republika. Není to pravda, jen marketingový chyták

Je to záměrně překroucená skutečnost. Mobilní Rozhlas je v současné době jediné řešení, které zpracovává informace pro všechny samosprávy v republice. Kdokoli s ním může na území jakékoli obce zaslat podnět nebo upozornit na problém – a ten dojde na příslušný úřad, ať daná obec Mobilní Rozhlas používá či nikoli.
Každá obec má na Mobilním Rozhlasu zdarma profil v rámci COVID reportu. A kterákoli obec může Mobilní rozhlas pro účely krizové komunikace začít bezplatně využívat. Neznamená to, že by řešení využívaly všechny obce v republice – více jak 1800 z nich ovšem ano.
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Pravděpodobně nepochopením, jak Mobilní Rozhlas funguje.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Přímo zde jasně uvádíme, kolik obcí nás v ČR využívá: https://www.mobilnirozhlas.cz

Služba Mobilní rozhlas byla ve ztrátě než jí převzala firma Pale Fire Capital SE. Můžeme jen spekulovat co bylo na službě pro tuto firmu tak zajímavé. Jsem přesvědčen, že právě možnost sběru osobních kontaktů s pomocí místních radnic 

Je to záměrně překroucená informace, která je ve skutečnosti zcela odlišná od pravdy. V březnu 2018 naše společnost získala významného investora Pale Fire Capital SE a z růstu služby Mobilní Rozhlas a vývoje nových funkcí je jasné, že cílem není nic jiného než poskytnout nejlepší řešení pro SMART komunikaci obcí na trhu. Výnosy hospodaření naší společnosti od té doby průběžně rostou, a to z 11 200 000 Kč, přes 20 040 000 Kč na 23 389 000 Kč v roce 2020.
Jak tato fáma nejspíš vznikla : Mobilní Rozhlas hospodařil v letech 2018 a 2019 s plánovaným záporný výsledkem hospodaření. Ten byl vytvořen restrukturalizací společnosti a odštěpením původního projektu SMS brána do samostatné obchodní společnosti.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Jednoduše – v rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=635937.

Mobilní Rozhlas je stejný jako jiná řešení – třeba Smart Info, InfoKanál nebo Hlášení Rozhlasu…

Mobilní Rozhlas je jediné řešení svého druhu, které dalo název celému segmentu služeb pro chytrou komunikaci. Jako jediné splňuje v plném rozsahu parametry takzvané SMART komunikace. I to je důvod, proč je v Česku jasnou jedničkou.
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Každá konkurenční služba chce pochopitelně vypadat stejně dobře jako jednička., Z toho pak plyne, proč se snaží zlehčovat naše výhody nebo naopak zamlčovat vlastní nedostatky.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Jednoduše – na našem webu mobilnirozhlas.cz, kde je kompletní soupis našich služeb.

Ceny

Mobilní Rozhlas je předražený

Není to pravda. Mobilní Rozhlas patří mezi cenově nejvýhodnější  řešení na trhu. Pokud bychom jeho cenu poměřovali s klasickými ampliony, dostaneme se na ceny o dva řády nižší, v poměru k běžným jednoúčelovým aplikacím šetří obcím miliony ročně.  Mobilní rozhlas poskytuje komplexní řešení SMART komunikace (se spoustou doplňkových služeb), pomáhá s registrací kontaktům a se zavedením služby a zaškolením obsluhy. Pokud budeme porovnávat celý balíček SMART komunikace s jednou službou např. systém na rozesílání sms, tak pak to může vypadat na první pohled jako dražší řešení. 
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Přímo od jednotlivých obcí nebo výpisem z veřejného registru smluv se samosprávami
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Občas se zřejmě stane, že někdo zamění poplatek za dvouletou licenci za poplatek měsíční. Jinak si to vysvětlit neumíme – patříme mezi nejlevnější služby svého druhu na trhu, nehledě na to, že například krizovou licenci poskytujeme zcela zdarma.

Mobilní Rozhlas zdraží své služby obcím, aniž by jim o tom řekl

Není to pravda. S obcemi máme naprosto standardní smlouvy, které stvrzujeme vzájemným podpisem. Kdyby jakákoli obec přestala být spokojená s cenou naší služby, může ji jednoduše vypovědět a Mobilní Rozhlas přestat používat.
Cenotvorbu s obcemi ostatně vždy konzultujeme – chceme pro ně být partnerem, ne pouhým dodavatelem. 
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Ve smlouvě s každou obcí jsou jasně stanovené podmínky, za kterých můžeme zdražit
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Obava, že dodavatel zásadní služby z ničeho nic zdraží, obce mají dlouhodobě na základě nedobrých zkušeností s některými IT firmami nebo například vývojáři jejich obecních aplikací. My hrajeme fér a jasně to stvrzujeme i ve smlouvách.

Mobilní Rozhlas je sice zdarma pro krizovou komunikaci, ale brzy tomu tak nebude. Láká tak obce do pasti 

Když jde o ochranu majetku nebo životů, musí jít byznys stranou. V době začínající kovidové krize jsme proto Mobilní Rozhlas uvolnili komukoli zdarma pro krizovou komunikaci. A bude tomu tak i nadále.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Veřejnými proklamacemi – https://www.mobilnirozhlas.cz/blog/mobilni-rozhlas-poskytne-samospravam-system-pro-krizovou-komunikaci-zdarma/
Jak tato fáma vznikla: Pravděpodobně jako záměrně vypuštěná lež v rámci konkurenčního boje, která měla v době koronaviru odradit obce od registrace do systému

GDPR

Mobilní Rozhlas nesplňuje GDPR 

Není to pravda. Pokud bychom “nesplňovali GDPR”, ať už to znamená cokoli, některý z 1800 obecních pověřenců, který se samosprávám stará o osobní údaje, by na to už určitě upozornil.
Vždy jsme při vývoji a úpravách naší chytré komunikační sítě dbali na to, abychom měli zajištěn řádný souhlas pro zpracování osobních údajů. Spolupracujeme se společností Jobman, s.r.o, která se výhradně se specializuje na ochranu osobních údajů. Prošli jsme úspěšně posouzením společnosti SMS-služby s.r.o. (dceřiná společnost Sdružení místních samospráv České republiky, která se zaměřuje mimo jiné zaměřuje na ochranu osobních údajů obyvatel v samosprávách) a problematiku jsme konzultovali také s ÚOOÚ.
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Jak náše komunikační síť rostla a rozšiřovaly se služby, museli jsme několikrát upravovat GDPR podmínky. Vždy byla, mimo jiné, zapracována i zpětná vazba klíčových institucí. Pro konkurenci bylo atraktivní interpretovat situaci tak, že původní podmínky byly špatné a nesplňovaly GDPR. 
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Přímo studiem našich GDPR podmínek: https://www.mobilnirozhlas.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 

Mobilní Rozhlas sbírá GDPR souhlasy, aby mohl rozesílat reklamu

Je to lež. Zaprvé – kontakty v systému nevlastníme, vlastní je jednotlivé samosprávy. Zadruhé – uvědomujeme si, jak citlivě lidé vnímají předávání svých kontaktních údajů a nedává nám žádný  smysl  spamovat uživatele reklamou a riskovat, že se ze systému odhlásí nebo na základě toho obce přeruší spolupráci. Jedním z hlavních benefitů služby je právě to, že posílá výhradně ověřené informace od autorit, nikoli reklamní sdělení třetích stran.
Jak tato fáma nejspíš vznikla: Při sbírání takzvaných GDPR souhlasů vyžadujeme i jeden, který slouží pro zasílání sdělení přímo od Mobilního Rozhlasu. Má sloužit k informování o novinkách v systému, případně zprávám, pokud by v systému něco nefungovalo, probíhala údržba a podobně. Ten jde pochopitelně omylem nebo záměrně špatně interpretovat.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Přímo v našich GDPR podmínkách: https://www.mobilnirozhlas.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 

Mobilní Rozhlas může poskytnout osobní údaje lidí jakékoli třetí straně, která si s nimi může dělat cokoli

Není to pravda. Rozhodně nemůžeme předat osobní údaje libovolné třetí straně, navíc bez definice účelu. To striktně omezují GDPR podmínky. Jediné třetí strany, které osobní údaje mohou pod jasně stanovenými podmínkami zpracovávat, jsou uvedené v GDPR podmínkách a jedná se o telekomunikační bránu, sloužící k rozesílání SMS v rámci služby Mobilní Rozhlas a společnost, která vyvíjí aplikaci Mobilní Rozhlas.
Jak tato fáma vznikla: Pravděpodobně záměrným překroucením informace, že údaje z Mobilního Rozhlasu mohou zpracovávat některé třetí strany, a to pro účely provozu služby jako takové.
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Přímo v našich GDPR podmínkách – oddíl T: https://www.mobilnirozhlas.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 

Web & Aplikace

Mít aplikaci a web od jednoho poskytovatele je nejlepší varianta. Nevyužívejte Mobilní Rozhlas, protože vám nenaprogramuje web

Mobilní Rozhlas je služba, která dokáže občanům zajistit informace do telefonu z jakéhokoli obecního kanálu. A je skutečně jedno, od koho má obec dodaný web – jen musí být ochotný provozovatel webu spolupracovat na tom, aby se informace z něj dostávaly do světa a nechtít za každý úkon zbytečné tisíce.
Jak tato fáma vznikla: Pravděpodobně neznalost fungování Mobilního Rozhlasu
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Zkontaktujte nás a zjistíte, jak můžeme dostávat informace z vašeho webu zdarma blíže lidem

Vytvoření RSS napojení je pro náročný proces a stojí tisíce. Mobilní Rozhlas to neumí

RSS je jeden z nejstarších webových protokolů pro přebírání obsahu. Hodí se například pro automatické zrcadlení obecních aktualit, přičemž jakmile se objeví nová, přes RSS kanál o tom dáte vědět. Práce s ním je velice jednoduchá, neboť byl přímo uzpůsoben pro sdílení informací. Mobilní Rozhlas dokáže RSS integrovat do profilu každé samosprávy zdarma.
Jak tato fáma vznikla: Pravděpodobně neznalost fungování Mobilního Rozhlasu
Jak si ověřit, jak je to doopravdy: Zkontaktujte nás a zjistíte, jak můžeme dostávat informace z vašeho webu zdarma blíže lidem



Související

Kontaktujte nás!