Jak Mobilní Rozhlas pomáhal s krizovou komunikací během vichřice Sabine

28. února 2020
Vyvrácený strom

Vichřice Sabine, která se 10. února prohnala Českou republikou, podle úřadů porazila na 950 tisíc stromů, zastavila provoz u 192 vlakových událostí a obyvatele desítek českých měst a obcí nechala po několik hodin bez přístupu k elektrické energii. Rozsah kalamity zároveň znemožňoval plošně informovat všechny obyvatele postižených oblastí. Právě v těchto případech se Mobilní Rozhlas v mnoha českých městech a obcích osvědčil jako efektivní nástroj pro včasné a efektivní informování obyvatel. Podívejte se, jak lišila komunikace měst a obcí, které používají SMART komunikaci a v těch, které ji nevyužívají.


Příklad města bez chytré komunikace

V době krize dochází mimo jiné ke značnému vytížení informačních linek, což se projevilo i v případě vichřice Sabine. Během rozsáhlého výpadku elektrické energie se obyvatelé postižených oblastí nedozvěděli o stavu oprav ani o tom, za jak dlouho dojde k obnově dodávek energie.

Že mají občané o efektivní a okamžitou SMART komunikaci zájem, svědčí i žádost zastupitelky z města Zbiroh Kateřiny Netíkové, jež popsala situaci během vichřice:

„Situace u nás – totálně přetížená linka na ČEZu, nebylo možné se soukromě dostat k informaci ohledně stavu. Volala jsem tajemníkovi obce, on měl nějaké informace od starosty, protože starostové mají nějakou speciální linku na ČEZ. Tj. měli info, jak velké škody jsou nahlášené (že to není lokální výpadek, ale celá oblast), měli info, že je to nahlášené a dělá se na tom. Tohle jsem jako občan chtěla vědět – zda to někdo ví a zda to někdo řeší a kdy je výhled, že dojde k obnově dodávky.

Kdyby byli občani informovaní, došlo by k odblokování přetížených linek – nebude tam volat každý sám za sebe. Také by se o stavu dozvěděli lidé, kteří byli v tu chvíli mimo domovy. Ti mohou mít na elektřině závislé různé přístroje – a potřebují vědět, že došlo k výpadku (typicky chataři, chovatelé, lidi s topením závislým na elektřině – někdo musel hasit roztopený kotel, protože nefungoval oběh…).“


Komunikace měst a obcí, které používají Mobilní Rozhlas

Obyvatelé samospráv, které používají Mobilní Rozhlas, od svých měst a obcí dostávali aktuální informace a upozornění na nebezpečí jako jsou například:


Zákaz vcházení do parků, lesů či hřbitovů


Dopravní omezení


Výpadky energií


Ocenění práce hasičů a dalších veřejných složek, které se podílely na opravě škod po vichřici


Rádi byste měli Mobilní Rozhlas také ve vaší samosprávě? Kontaktujte nás!


Související

Kontaktujte nás!