Které obce a města oceňujeme za komunikaci s občany v době koronaviru?

6. dubna 2020

Už více než 800 českých samospráv komunikuje se svými občany moderně přes Mobilní Rozhlas. Kvůli koronavirové krizi za sebou mají města a obce velmi hektické dny, kdy měly plné práce s informováním svých občanů a organizováním pomoci rizikovým skupinám. Ukázalo se, že samosprávy využívající Mobilní Rozhlas velmi ocenily efektivní komunikaci a také možnost snadno organizovat dobrovolníky pro šití roušek nebo pomoc seniorům. ? Velká pochvala patří všem samosprávám za skvělý přístup a pomoc občanům. Za ukázkovou komunikaci v březnu pak oceňujeme město Most, Blansko, Rosice a slovenské Topoľčany.


1. místo: Most

První místo udělujeme městu Most, a to jak za špičkovou komunikaci s občany všemi dostupnými kanály Mobilního Rozhlasu, tak za souhlas s poskytnutím sekce Dotazy o koronaviru dalším samosprávám zdarma. V průběhu měsíce března samospráva pravidelně informovala své občany o počtu nakažených, změnách v uhrazení veřejných poplatků i celkových rozhodnutích města, týkajících se například pomoci živnostníkům a podnikatelům. Kromě informací nezbytných pro každodenní fungování obyvatel, vedení Mostu nezapomnělo poděkovat svým občanům i za vlnu solidarity, jež se ve městě rozmohla.

Za ukázkovou komunikaci v době krize udělujeme městu Most kredit na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč. 


TIP PRO SAMOSPRÁVY: Využijte anket Mobilního Rozhlasu pro organizaci dobrovolníků

S anketami Mobilního Rozhlasu máte v rukou jedinečný nástroj na tvorbu participativních rozpočtů a získání názorů občanů, ale také na efektivní organizaci dobrovolníků. Město Vsetín šikovně využilo anketu Mobilní Rozhlas, aby zorganizovalo dobrovolníky, kteří jsou ochotni nabídnout pomoc seniorům a dalším ohroženým skupinám. Dobrovolníci mohou pomáhat například se zařízením nákupu, vyzvednutím léků, šití roušek apod. Prohlédněte si anketu města Vsetín.


2. místo: Blansko

Druhé místo udělujeme městu Blansko za pravidelnou a ucelenou krizovou komunikaci se svými občany. Blansko svým obyvatelům systematicky tlumočilo nařízení vlády, upozorňovalo je na hygienická opatření a informovalo je o dostupnosti roušek, respirátorů a dezinfekci ve městě. Samospráva rovněž rozesílala pravidelné týdenní newslettery a zprávy do aplikace s názvem „To nejdůležitější z Blanska“, které občanům shrnovaly práci města, dobročinné akce a další aktuality týkající se mimořádné situace.

Za efektivní krizovou komunikaci udělujeme městu Blansko kredit na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.


3. místo: Rosice (okres Brno-venkov)

Třetí místo udělujeme městu Rosice, které v rámci krizové komunikace vytvořilo vlastní Rosické e-Noviny. V pravidelných e-mailových rozesílkách samospráva pravidelně informovala své občany o všech zásadních opatřeních v obci a okamžitě podávala zprávy o stavu nakažených koronavirem, což výrazně napomáhalo celkovému uklidnění obyvatel.

Za informování občanů během měsíce března udělujeme Rosicím kredit na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.


Vítěz v řešení občanských podnětů: Topoľčany

Vítězem občanských podnětů se pro měsíc březen stalo slovenské město Topoľčany. Městu se podařilo během jediného měsíce vyřešit 106 z celkových 112 hlášení od svých občanů. Mezi nejčastější podněty patřily problémy s odpadem a drobným nepořádkem, závady na zeleni, veřejných prostranstvích a poškozené komunikace.

Za skvělou práci s občanskými podněty udělujeme městu Topolčany kredit 500 Kč na SMS a hlasové zprávy.Související

Kontaktujte nás!