Vyhlášení vítězů ve SMART komunikaci samospráv za červen

10. července 2020

Už více než 900 českých samospráv se svými občany komunikuje moderně přes Mobilní Rozhlas. Za ukázkovou komunikaci v červnu odměňujeme Brumov-Bylnici, Polničku, Neratovice a městskou část Brno – Černovice. Co se těmto samosprávám v červnu podařilo?


1. místo: Brumov-Bylnice

Město Brumov-Bylnice leží nedaleko od Zlína v krásném údolí říčky Brumovky. Pod hradem Brumov žije 5 500 občanů, o jejichž informovanost a spokojenost se ukázkově stará vedení města. Za své červnové aktivity Brumov-Bylnice získává první místo!

Mobilní Rozhlas se v Brumově-Bylnici osvědčil už během koronavirové krize, kdy se lidé více registrovali kvůli zvýšenému zájmu o důležité informace. V červnu pak Mobilní Rozhlas pomáhal řešit nepříjemné situace: „Měli jsme tu pátrání po pohřešované osobě, pak taky nalezenou osobu, kterou nikdo nepostrádal, minulý týden bleskové povodně. Všechny tyto negativní události více přispívají k tomu, že lidé mají o tuto platformu zájem a chtějí být informováni,“ popisuje asistentka vedení města Mgr. Hana Schnarr.

Vedení město se kromě informování v krizových situacích stará také o zdraví svých občanů a dětí:

Do Mobilního Rozhlasu jsou v Brumově-Bylnici zapojeny také školy, spolky a dobrovolní hasiči. Do několika skupin mateřské školy paní ředitelka rozesílá rodičům potřebné informace podle tříd. V rámci skupiny Sbor dobrovolných hasičů si velitel svolává schůze a posílá důležité informace pro své členy. Nově byla zřízena také skupina Povodňová hlídka, kde město například upozorňuje všechny členy povodňové hlídky, aby vzhledem k nepříznivým předpovědím počasí zintenzivnili kontrolu svěřených úseků toků a podávali informace starostovi.

Kromě krizových informací Brumov-Bylnice svým občanům pravidelně zasílá běžné provozní informace, pozvánky na kulturní události a navíc také aktivně řeší podněty od svých občanů nahlášené přes aplikaci Mobilní Rozhlas.

Za vydařenou červnovou komunikaci odměňujeme město Brumov-Bylnice kreditem na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč. 


2. místo: Polnička

Polnička je malá obec na Vysočině, ve které žije pouze 833 obyvatel. I přes to (a možná právě proto) starosta této obce se svými občany komunikuje přímo ukázkově! Občané Polničky pravidelně dostávají důležité informace o dění v obci a díky pozvánkám na kulturní dění se určitě nenudí. V červnu byli informovaní o změnách otevíracích dob místní lidové knihovny a obchodu, návštěvě pojízdné čistírny peří, prodeji kuřic, zeleniny a ovoce a dostali také několik nabídek práce nebo brigád.

Pan starosta aktivně zapojuje své občany do dění v obci, stará se o jejich kulturní vyžití a pravidelně jim posílá pozvánky na kulturní akce. V červnu jich bylo opravdu hodně – bigbeat kapely Zakopanej pes, fotbalová utkání, cyklistické závody, muzikoterapie a akce pro seniory. Občané Polničky dokonce dostali informace také o kulturních akcích v nedalekém městě Přibyslav.

V Poličce se nezapomíná ani na seniory! Ti v červnu dostali zprávu o službě Anděl na drátě podporující samostatně žijící seniory, kteří vyžadují dohledovou službu a pozvánku na přátelské posezení seniorů v klubové místnosti na obecním úřadě.

Za výbornou komunikaci udělujeme obci kredit na SMS a hlasové zprávy v hodnotě 500 Kč.


Tip pro samosprávy: Využívejte Mobilní Rozhlas pro komunikaci se seniory

Chytrá komunikace je vhodná pro občany všech věkových kategorií. Senioři přitom bývají nejvíce opomíjená a zároveň zranitelná skupina občanů, která komunikaci a pozvánky na volnočasové aktivity nejvíce ocení. Pusťte si krátké video o tom, co o Mobilním Rozhlase říká senior Jindřich Solovský:

V dnešní době už si většina seniorů dokáže přečíst SMS. Pokud však mají problémy se zrakem, můžete jim přes Mobilní Rozhlas posílat unikátní hlasové zprávy, které lze jedním klikem vygenerovat z běžné SMS a automaticky zaslat na skupinu zrakově handicapovaní občané. Tato hlasová zpráva občanům přijde jako běžný hovor, který stačí přijmout a dozví se vše potřebné.


3. místo: Neratovice

Třetím místem odměňujeme město Neratovice. Město v červnu uspořádalo sbírku pro obce Olomouckého kraje, které zasáhly povodně.

Za podporu obcí postižených povodněmi odměňujeme Neratovice kreditem v hodnotě 500 Kč na SMS a hlasové zprávy


Vítěz v řešení podnětů od občanů: Městská část Brno – Černovice

Červnovým vítězem v řešení občanských podnětů se stala Městská část Brno – Černovice , která zvládla vyřešit 22 nahlášených podnětů od občanů. Černovičtí nejčastěji nahlašovali černé skládky, drobný nepořádek a poškozený mobiliář.

Za skvělou práci se systémem na správu občanských podnětů udělujeme MČ Brno – Černovice kredit ve výši 500 Kč na SMS a hlasové zprávy.Související

Kontaktujte nás!