Obce zprostředkují občanům denní data o onemocnění covid-19 na svém území, využijí Mobilní Rozhlas

10. března 2021

Informovat občany o skutečném počtu nakažených a nových přírůstcích přímo v místě jejich bydliště, zaměstnání nebo tam, kde bydlí jejich blízcí. Tlumit případnou paniku, ale také posilovat obezřetnost v místech, kde počty případů rostou. To je cílem nového projektu COVID report, který pro všechny obce na území Česka zajistí Mobilní Rozhlas ve spolupráci s technologickým startupem MAMA AI a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. 

COVID report obcím vůbec poprvé umožní pracovat s přehlednými statistikami probíhající pandemie, které jsou pro ně upravené do srozumitelné podoby a umožňují sdílení formou mailingů nebo příspěvků na sociálních sítích s občany. Ti – jak vyplývá z průzkumů i výsledků pilotního provozu COVID reportu – statistiky vyžadují a považují je za užitečné. Není bez zajímavosti, že celý projekt vznikl s ohledem na současnou situaci plně online bez jediné osobní schůzky.

Data o skutečné covidové situaci

COVID report, který městům a vesnicím zprostředkuje platforma Mobilní Rozhlas, aktualizuje přehledně na denní bázi údaje o denních přírůstcích včetně ohrožené skupiny osob starších 65 a změny takzvané míry pozitivity – tedy podílu nemocných na celkovém počtu obyvatel obce v rámci dvoutýdenního intervalu. Jednotlivé obce zároveň srovnává s okolními katastry, se sídly v širším okolí, ale také se srovnatelně velkými obcemi v kraji. Veškerá data prezentuje v přehledných infografikách a s přesnými vysvětlivkami, jak se s daty pracuje.

COVID report je pro samosprávy zdarma a na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) jej zpracovává mladá inovativní společnost MAMA AI. Díky prvkům umělé inteligence generuje pro každou obec srozumitelný shrnující text, který data interpretuje. Obce tak získají unikátní možnost nasdílet svým občanům základní informace v nejpřehlednější možné podobě a zajistit tak maximální zjednodušení statistik.

“Snažíme se poskytnout informace o aktuálním stavu epidemie covid-19 v ČR ve formátu otevřených dat, která jsou srozumitelná pro širokou veřejnost. Cílem je podpořit vedení místních samospráv a prezentovat správná a korektní data pro jejich občany,” uvádí Martin Komenda z ÚZIS, kde pracuje mimo jiné jako garant webových aplikací covid-19 a koordinátor projektu Národního zdravotnického informačního systému. “Obce mohou občanům prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas v přehledné podobě poskytnout jasnou informaci o situaci na svém území, aniž by se vystavovaly riziku špatné interpretace dat. Obyvatelé zase získají možnost srovnání svého bydliště s ostatními samosprávami a přehledné informace o situaci z míst, kde například žijí jejich blízcí nebo kde pracují.”

Překvapivě vysoký zájem ze strany občanů

Pilotní fáze projektu, při které Mobilní Rozhlas službu aktivoval pro 1200 samospráv, ukazuje, že občané mají o přehledné informace o probíhající pandemii ze strany obcí jednoznačný zájem. Přes Mobilní Rozhlas distribuované COVID reporty opakovaně otevřelo více než 75 % adresátů, celkové hodnocení užitečnosti služby se pohybuje těsně pod 9 body z 10.

COVID report vhodně doplňuje stávající vládní a ministerské kanály, na které občany zároveň odkazuje v případě doplňkových dotazů a starostům tak ulehčuje práci.

“Nebudu zastírat, že nás reakce od občanů mile překvapila. S ohledem na situaci ve společnosti jsme byli připraveni i na případné odmítání. Ukazuje se však, že o data prezentovaná objektivně bez jakéhokoli emocionálního zabarvení je zájem,” vysvětluje Ondřej Švrček, šéf Mobilního Rozhlasu. “Velkou roli hraje i skutečnost, že se jedná o srozumitelně interpretovaná oficiální data ÚZIS, která díky Mobilnímu Rozhlasu občanům předloží starosta a obec. Tedy subjekty, ke kterým naprostá většina obyvatel chová důvěru a od kterých se tento typ komunikace i díky dobré zkušenosti z uplynulých měsíců očekává.”

Jeho slova ostatně potvrzuje i loňský průzkum Asociace moderně komunikujících samospráv. Podle něj koronavirová krize posílila důvěru ve zprávy, které obce svým občanům zasílají. Dvě pětiny oslovených obyvatel označily přímou komunikaci obce za stejně důležitou nebo důležitější než zprávy v médiích.

Zdarma pro všech 6250 obcí už za pár týdnů

COVID report byl v první fázi spuštěn pro 1200 klientů Mobilního Rozhlasu, již za pár týdnů jej budou moci využívat i samosprávy, které zatím systém Mobilní Rozhlas nevyužívají pro aktivní komunikaci. Podobně jako v případě takzvaných licencí pro krizovou komunikaci i nyní Mobilní Rozhlas počítá s uvolněním projektu zdarma pro více než 6250 měst a obcí. Služba pro ně sama založí bezplatný profil, na kterém bude s pomocí umělé inteligence od MAMA AI data denně aktualizovat.

Zajistit data s denní aktualizací pro takové množství obcí, navíc s možností distribuce pomocí kanálů přímé obecní komunikace, bude unikátní také v celoevropském měřítku. Zapojení partneři proto počítají s možností distribuce tohoto unikátního know-how i do ostatních států EU.

“Česko má možnost stát se průkopníkem v distribuci srozumitelných dat o probíhající pandemii s možností přímé distribuce do telefonů občanů. Naše unikátní technologie generování přirozeného jazyka z dat umožňují přidat další parametry a sledovat například proočkovanost obyvatel,” uvádí Jan Kleindienst, spoluzakladatel MAMA AI. “Nejen v Česku, ale i v celé Evropě je vysoká poptávka po srozumitelných, přehledných a hlavně faktických zdrojích. Dobrá informovanost obyvatel je zároveň jeden z nejefektivnějších nástrojů podporujících racionální diskuzi a pomáhá dělat informovaná rozhodnutí pro jednotlivce i samosprávy.”

Příklady COVID reportu v praxi:

Most (66,5 tisíce obyvatel): https://mesto-most.mobilnirozhlas.cz/covid-report 

Zábřeh (13,5 tisíce obyvatel): https://muzabreh.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Nové Strašecí (5,5 tisíce obyvatel) : https://novestraseci.mobilnirozhlas.cz/covid-report

Popůvky u Brna (1,5 tisíce obyvatel): https://popuvky.mobilnirozhlas.cz/covid-report 

O Mobilním Rozhlasu

Mobilní Rozhlas je nejrozšířenější český nástroj pro chytrou komunikaci obcí se svými obyvateli, který využívá již téměř 1200 českých samospráv. Občanům umožňuje okamžitě předávat důležité a relevantní informace kombinací mnoha moderních komunikačních kanálů. Zároveň pro obec zajišťuje zpětnou vazbu v podobě participačních akcí, minireferend nebo sběru občanských podnětů. Provozovatelem Mobilního Rozhlasu je brněnská společnost Neogenia.

O MAMA AI

MAMA AI je nový český startup založený šesticí zakladatelů, kteří mnoho let fungovali v rámci výzkumné skupiny pražské pobočky IBM a jejího projektu Watson. Stojí za ním přední odborníci na umělou inteligenci a hluboké učení, počítačové rozpoznání a syntézu řeči, zpracování textu, konverzační technologie a strojový překlad a špičkoví inženýři moderních cloudových řešení. Zaměřuje se především na využívání umělé inteligence v rámci nových technologických příležitostí a jeho ambicí je stát se globálním hráčem.

O ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je státní organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Pro aktualizaci, využití dat a zpřesňování obsahu NZIS spolupracuje ÚZIS s asociacemi nemocnic, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími lékařů, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi. Na globální úrovni pak ústav spolupracuje s organizacemi WHO, OECD, OSN nebo EUROSTAT. Je předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou republiku.


Související

Kontaktujte nás!