Obliba participativních rozpočtů v Česku roste. Co přinášejí městům a občanům?

14. února 2020

Radnice vyčlení část veřejného rozpočtu a nechá obyvatele, aby podávali návrhy a hlasovali o tom, do jakých projektů má město investovat. To jsou participativní rozpočty, které ve světě, a v posledních letech i v Česku, využívá stále více měst a obcí. Co je výhodou participativních rozpočtů, jaké návrhy se v rámci nich v Česku realizovaly a proč roste jejich obliba jak u samospráv, tak i občanů?


1. Participativní rozpočty zvyšují důvěru občanů

Participativní rozpočty (dále PR) umožňují samosprávám navázat dialog se svými obyvateli a dát jim možnost rozhodnout o podobě jejich domova. Občané jsou aktivně zapojeni v každé části procesu PR, a to od podávání návrhů, přes veřejné diskuze až po samotné hlasování pro vítězné návrhy. Samosprávy v PR zastupují organizační složku a rozhodují, které návrhy projdou k závěrečnému hlasování. Jde tak o unikátní způsob toho, jak se lépe přiblížit občanům, nabídnout vhled do procesů samosprávy a ukázat jim, že názory obyvatel mohou být vyslyšeny a jejich návrhy realizovány.


Mostečané od února 2020 Hejbou Mostem

Město Most ve spolupráci s Mobilním Rozhlasem v lednu spustilo participativní rozpočet s názvem Hejbni Mostem! Město jím vyzývá své obyvatele k podávání jejich nápadů pro zlepšení kvality života ve městě. Následně budou občané hlasovat o nejlepších projektech, do kterých bude město investovat 2 000 000 Kč. Hlasování proběhne v rámci ankety Mobilního Rozhlasu, kde je transparentnost hlasování zajištěna ověřením hlasujících.

Navštivte Hejbni Mostem a zjistěte více.


2. Jsou ekonomicky i sociálně prospěšné

PR bylo poprvé využito v roce 1989 v brazilském Porto Alegre a to v době, kdy bylo město na pokraji krachu. V anketě proto nechalo své obyvatele rozhodnout, do jakých projektů bude město investovat.

Využívání PR v dalších světových městech a obcích ukázalo, že jsou participativní rozpočty skutečně ekonomicky i sociálně prospěšné. Podle mnoha příkladů totiž lidé nevybírají „zbytečné projekty“ či služby navíc, ale hlasují pro praktické návrhy, jež zlepší jejich kvalitu života v daném místě. Kromě realizace prospěšných projektů navíc samospráva získá důležité informace o stavu svého města či obce z nejrelevantnějšího zdroje – přímo od svých občanů.


Zlín v rukou občanů

O tom, že občané hlasují pro potřebné i kreativní projekty se přesvědčilo statutární město Zlín a jeho participativní rozpočet Tvoříme Zlín. Mezi projekty do 500 000 Kč, jež na konci loňského roku vyhrály hlasování, najdete projekty pro údržbu a opravu schodů a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, komunitní kompostování či zbudování pracovny v parku.

V projektech do 1,5 milionu Kč se pak Zlíňané rozhodli pro opravu zdevastované autobusové zastávky a realizaci moderního dětského hřiště.


3. Zlepšují kvalitu života

Občané oceňují možnost spolurozhodovat o důležitých záležitostech, které ovlivňují jejich život. Občanská iniciativa je navíc základem vyspělé společnosti. Pokud se samosprávám podaří lépe začlenit své občany do veřejného života, budou z toho časem těžit občané i obec či město.

Angažovaní občané například nebudou tolerovat projevy vandalismu na veřejném majetku, o jehož realizaci se sami zasloužili. Obci tak zároveň klesnou náklady na opravy těchto závad.


Rádi byste zavedli participativní rozpočet? Spolupracujte s Mobilním Rozhlasem

Při tvorbě participativního rozpočtu nabízíme poradenství, odbornou metodiku a spolupráci se našimi zkušenými specialisty. Pro města či obce jsme schopni připravit participativní rozpočet na míru od A až do Z, včetně grafického návrhu, webu a marketingové podpory. Díky anketám Mobilního Rozhlasu mají samosprávy navíc rukou nástroj na získání názorů občanů.

Podívejte se na příklad spolupráce s městem Most na participatviním rozpočtu Hejbni Mostem!

Návrh vizuálu propagace
Proopagační předměty

Související

Kontaktujte nás!