Pelhřimov: Pocitová mapa sklidila pochvaly i podněty pro zlepšení

26. února 2024
Pelhřimov

V roce 2023 lidé zaznamenali do pocitové mapy celkem 8 pochval na zeleň, květnaté louky a kulturu ve městě. Drobných podnětů na zlepšení či doplnění laviček a úpravy zeleně bylo zaznamenáno 11, tyto podněty již byly realizovány. Dalšími připomínkami, kterých bylo 41, se vedení města bude postupně zabývat v rámci koncepcí, studií či projektových dokumentací. Co se týká ankety hlasování v systému Munipolis o projektech participativního rozpočtu Společnou cestou, bylo podáno celkem 36 podnětů k řešení či zamyšlení.


Související

Kontaktujte nás!