Proč se vyplatí komunikovat SMART?

23. června 2017

V předchozích článcích jsme rozebírali definici SMART komunikace a její zavedení. V tomto článku se zaměříme na to, jaké má Chytrá komunikace výhody pro samotné město nebo obec. Asociace moderně komunikujících občanů a starostů rozdělila tyto výhody na 3 oblasti: ekonomické výhody, sociální výhody a bezpečnostní výhody. Pojďme si říct více o každé z těchto oblastí.

ekonomicke-vyhody-chytre-komunikace

Ekonomické výhody

Nejen, že samotné zavedení chytrého řešení je až 100x levnější než vybudování infrastruktury pro místní rozhlas, ale také samotný provoz vás vyjde nesrovnatelně levněji.

  • Díky cílení na určité oblasti a skupiny obyvatel můžete oslovit vždy jen konkrétní občany, kteří informaci potřebují. Tím ušetříte finanční prostředky oproti plošnému informování.
  • Výběr komunikačních kanálů vám umožní méně urgentní informace poslat formou e-mailu nebo Push notifikace do mobilní aplikace. Zprávy z těchto kanálů jsou ZDARMA, což opět znamená značnou úsporu.
  • Díky efektivnějšímu informování se zvýší návštěvnost kulturních akcí ve vaší samosprávě. To povede k větším ziskům z těchto akcí a další ekonomické výhodě pro vás.
  • Poslední, ale velmi zásadní ekonomickou výhodou je zastavení odlivu obyvatel do větších měst. Díky kvalitním informacím se občané ztotožní se svým bydlištěm a budou mít pocit, že se o ně zástupci města starají. To povede ke zvyšování počtu obyvatel a tím i vyšší příspěvky od kraje a státu.

socialni-vyhody-chytre-komunikace

Sociální výhody

Pokud občany více zapojíte do dění v jejich bydlišti a ukážete jim, že jejich spolupráce a názory jsou pro vás prioritou, občané přestanou o svém městě či obci přemýšlet jako o místě na přespání a začnou se mnohem více zapojovat do dění. V praxi to má pro vás tyto výhody.

  • Díky měřitelné zpětné vazbě od občanů můžete svá rozhodnutí podložit veřejným míněním.
  • Mladší občané se naučí spoluzodpovědnosti za stav jejich samosprávy. Mohou například využít aplikaci a pomocí fotohlášek ZmapujTo nebo akce Ukliďme Česko pomáhat udržovat pořádek v obci.
  • Jednodušeji zapojíte občany do brigád a dobrovolnických aktivit v samosprávě, když se budou znát navzájem a budou je považovat spíše za kulturní události než práci ve svém volném čase.

bezpecnostni-vyhody-chytre-komunikace

Bezpečnostní výhody

V krizových situacích se aktuálnost informací stává kritickou. Hlavní bezpečnostní výhodou tedy je fakt, že se informace včas a měřitelně dostanou k postiženým oblastem a zainteresovaným občanům. Kromě této evidentní výhody má existuje ale ještě několik dalších.

1) Dokážete krizovým situacím předcházet. Můžete například předat občanům informace o extrémním počasí, jakmile ČHMU vyhlásí varování a umožnit obyvatelům zabezpečit svůj majetek před velkou vodou nebo kroupami.

2) Díky hlasovým zprávám můžete jediným kliknutím odeslat krizovému štábu hlasovou zprávu s potvrzením přijetí, aniž byste volali každému členovi zvlášť. Budete tak přesně vědět, kdo zprávu dostal a kdo ne.

3)  Chytrá komunikace Vám dává jedinečnou šanci komunikovat i s občany, kteří v samosprávě nebydlí trvale. Chataře nebo firmy, které v oblasti podnikají jistě také zajímají informace o haváriích a mimořádných událostech.


Související

Kontaktujte nás!