Tiscali.cz: Co jsou chytrá města aneb jaká budoucnost nás čeká?

7. srpna 2019

Takzvané „Smart cities“ (chytrá města) představují pouhý odraz mohutného rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich využití v digitální ekonomice. Co to vlastně ale přesně znamená, digitální ekonomika? Tu můžeme popsat jako nový způsob alokace zdrojů, při kterém se právě informačních a komunikačních technologií hojně využívá. Někdy se o ní mluví i jako o čtvrté průmyslové revoluci, kdy řada současných povolání v jejím důsledku pravděpodobně zanikne a lidé začnou pracovat v oborech, které zatím ještě neexistují.

S tím vším je spojený i zmíněný rozvoj Smart cities. Jejich významnost se navíc zvyšuje s růstem urbanizace, městské populace a s tím spojený i tlak na životní prostředí. Jedním z hlavních cílů chytrých měst je primárně nalézt takový koncept, který by byl schopný městům zajistit trvale udržitelný model rozvoje, vynikající podmínky pro kvalitu života, bezpečnost a také maximální efektivitu u využití energie. To vše právě s pomocí moderních technologií. Tolik tedy k tomu, proč je koncept chytrých měst důležitý.



Související

Kontaktujte nás!